"CALITATEA 
          ESTE MISIUNEA NOASTRĂ"

                LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANŢA

BIBLIOTECA
GHIDUL ELEVULUI DE UTILIZARE A BIBLIOTECII

Biblioteca este situată la parterul liceului și pune la dispoziția elevilor peste 22.000 volume. Bibliografia școlară este asigurată în proporție de 90%.

 

MISIUNE ȘI FUNCȚII

Biblioteca Liceului Teoretic “Traian” Constanța este parte integrantă a procesului de instruire, formare și educare. Este o bibliotecă ce  răspunde cerințelor de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor și cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din școală,având ca scop îmbunătățirea calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții.

 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII

Biblioteca școlară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, în ansamblul său, dar și a obiectivelor educaționale, pe etape de studii, contribuind la formarea și dezvoltarea competențelor –cheie. 

Biblioteca Liceului Teoretic Traian Constanța colecționează, organizează și conservă cărți. Colecțiile bibliotecii sunt puse în valoare prin:

·         împrumut la domiciliu

·         împrumut la sala de clasă

·         sala de lectură a bibliotecii

Biblioteca urmărește stimularea interesului pentru lectură al elevilor,  deprinderea unor competențe infodocumentare  și asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din școală, în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ.

Bibliotecarul liceului răspunde tuturor solicitărilor de implicare în proiectele educative desfășurate de unitatea școlară.

 

ORARUL DE FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII

De luni până vineri, de la 800-1600, programul cu cititorii fiind de la 930 la 1530.

 

ÎMPRUMUTUL PUBLICAȚIILOR

Pentru folosirea colecțiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă. Înscrierea la bibliotecă  se face la întocmirea fișei de împrumut la bibliotecă. La întocmirea fișei se prezintă Cartea de identitate. Elevii și profesorii pot împrumuta maxim 3(trei) volume o dată, pe un termen de 2(două) săptămâni, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.

Nu se pot împrumuta dicționare,atlase, cărți într-un singur exemplar, enciclopedii. Acestea se pot studia și folosi numai la sala de lectură, în bibliotecă.

Elevii claselor a XII a și a VIII a  prezintă la finalul anului școlar Fișa de lichidare, pentru a li se putea elibera actele de studii.

 

OBLIGAȚIILE/DREPTURILE CITITORILOR

  • - cititorii consultă gratuit colecția de publicații a bibliotecii
  • - fiecare cititor poartă răspunderea personală pentru publicațiile împrumutate
  • - în perioada în care este restanțier, cititorul nu mai are dreptul de a împrumuta alte volume 
  • - cititorii pot folosi sala de lectură ca spațiu de documentare  sau ca sală de studiu individual.
  • - cititorii sunt obligați să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă
  • - au obligația să respecte termenele de restituire a publicațiilor împrumutate
  • - au obligația să evite pierderea sau deteriorarea publicațiilor
  • - elevii care solicită transferul către alte unități școlare își vor ridica documentele de studiu numai după ce au predat volumele împrumutate și manualele școlare primite cu titlu gratuit