"CALITATEA 
          ESTE MISIUNEA NOASTRĂ"

                LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANŢA
  Echipa managerială: Bucovală Zoia - Gabriela, Director

 Chivu Dorina, Director adjunct

  Consiliu de Administrație:

Președinte - Director

5 Cadre didactice

2 Reprezentanți ai părinților

1 Reprezentant al elevilor

1 Reprezentant al primarului

3 Reprezentanți ai Consiliului Local

1 Observator sindical