"CALITATEA 
          ESTE MISIUNEA NOASTRĂ"

                LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANŢA
ORGANIGRAMA LICEULUI TEORETIC ”TRAIAN” - CONSTANȚA