"CALITATEA 
          ESTE MISIUNEA NOASTRĂ"

                LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANŢA
PERSONAL DIDACTIC - 66 cadre didactice

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - 8 persoane

PERSONAL NEDIDACTIC - 8 persoane